Dentist.ro iti recomanda:
Newsletter
Esti aici: Dentist > Articole stomatologie > Legislatie stomatologie > Codul deontologic al medicului dentist

Codul deontologic al medicului dentist

bune practici in stomatologie, codul deontologic al medicului dentist, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, reglementari profesionale medicina dentara
Dentist.ro | 12.02.2009 

Codul deontologic al medicilor dentisti a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti si publicat in Monitorul Oficial in august 2005. Codul Deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala  privind exercitarea drepturilor si îndatoririlor dentistului atat in legatura cu pacientii, cat si cu ceilalti medici, asa cum se arata inca din primul articol.  Printre functiile codului deontologic, enuntate in textul acestuia se numara: promovarea unei relatii  de incredere intre medicsi pacient, garantarea calitatii  pregatirii profesionale, promovarea unui comportament profesional-deontologic precum si garantarea secretului profesional.

 

 

 
Codul deontologic al medicului dentist
 CAPITOLUL I Dispozitii generale
 

Art. 1. - Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala obligatorii, în legatura cu exercitarea drepturilor si îndatoririlor medicului ca profesionist, atat în legatura cu pacientii, cat si cu comportarea fata de confrati.
Art. 2. - Prezentul cod deontologic are rolul:
a) de a promova o relatie de încredere între medicul dentist si pacient;
b) de a garanta calitatea pregatirii profesionale si a manoperelor medicale ale medicilor dentisti;
c) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;
d) de a defini, preveni si sanctiona eventualele abateri;
e) de a apara reputatia corpului medicilor dentisti si libera practica a profesiei de medic dentist;
f) de a garanta secretul profesional.
Art. 3. - Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 4. - Toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au drepturi egale.
Art. 5. - Medicul dentist are obligatia de a apara drepturile fundamentale ale profesiei - libertatea alegerii manoperelor diagnostice si terapeutice, a prescriptiilor medicale -, cat si prestigiul acesteia.
Art. 6. - Medicul dentist trebuie sa-si perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de educatie medicala continua pe tot parcursul activitatii sale profesionale.
Art. 7. - Medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei în conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului.
Art. 8. - Un medic dentist salariat al unei institutii medicale nu trebuie sa accepte un contract care prevede retribuirea bazata pe norme de productivitate sau alte dispozitii, care au drept consecinta afectarea calitatii tratamentelor.
Art. 9. - Medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii medicale în domenii care depasesc competenta sa profesionala.
Art. 10. - Medicul dentist are datoria de a-si trata pacientii dupa normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si incluse în ghidurile de practica medicala.
Art. 11. - Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseaza sau paraseste tara este obligat sa anunte, dupa caz, colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care, la randul sau, va informa Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 12. - Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului. Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul în scris pe documentul de evidenta primara.

 

CAPITOLUL II Relatia dintre medicul dentist si pacienti
 

Art. 13. - Medicul dentist nu va aplica decat metodele de diagnostic si tratament pentru care are competenta. În caz contrar, va colabora cu un coleg care are competenta necesara sau va dirija pacientul catre un alt specialist.
Art. 14. - Medicul dentist trebuie sa asculte, sa examineze si sa trateze fara discriminare toate persoanele.
Art. 15. - Medicul dentist trebuie sa aiba întotdeauna o atitudine corecta si atenta fata de pacient.
Art. 16. - (1) Cu exceptia unor cazuri de urgenta, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.
(2) Se considera urgenta medico-dentara daca pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii.
Art. 17. - Medicul dentist nu poate, fara un motiv legitim, sa întrerupa un tratament în curs fara a lua masurile necesare asigurarii continuitatii tratamentului de catre un coleg avand competentele necesare.
Art. 18. - Medicul dentist trebuie sa discute pe larg cu pacientul planul de tratament si costul acestuia.
Art. 19. - (1) Onorariile trebuie fixate cu tact si masura. Este indicat ca medicul dentist sa prezinte pacientului în prealabil costurile estimative.
(2) Este interzisa reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.
(3) Medicul dentist poate acorda si îngrijiri medicale gratuite.
Art. 20. - În situatia în care se impune o consultare interdisciplinara între medicul dentist curant si alt medic sunt admisibile tarife distincte.
Art. 21. - (1) În situatia în care îi este imposibil de a obtine în timp util consimtamantul pacientului ori al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist trebuie sa acorde îngrijirile medico-dentare de urgenta.
(2) Cand pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
(3) Consimtamantul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
(4) Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.
Art. 22. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
Art. 23. - (1) Medicul dentist si persoanele care îl asista vor respecta cu strictete secretul profesional. Daca va utiliza fotografiile medicale în publicatiile stiintifice, medicul dentist va avea grija ca identificarea pacientului sa nu fie posibila.
(2) Secretul profesional, instituit în interesul pacientului, este impus tuturor medicilor, în conditiile legii.
(3) Secretul reprezinta tot ceea ce medicului i se aduce la cunostinta prin exercitarea profesiunii, si anume nu numai ceea ce i s-a spus, ci si ceea ce a vazut, auzit sau a înteles.
(4) Medicul dentist trebuie sa vegheze ca persoanele care îl asista în exercitiul profesiei sa fie instruite si sa se conformeze în ceea ce priveste secretul profesional. De asemenea, trebuie sa aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional sau asociat corespondentei medicale.
Art. 24. - Mass-media are dreptul sa intre în cabinetul de medicina dentara doar cu acceptul medicului coordonator, al medicului curant si al pacientului.
Art. 25. - Medicul dentist este obligat sa respecte dreptul pacientului de a-si alege liber medicul dentist.
Art. 26. - Medicul dentist are datoria de a-si asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate. El nu trebuie sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor.
Art. 27. - (1) Medicul dentist nu poate participa la cercetari biomedicale asupra persoanelor decat în conditiile legii. El trebuie sa se asigure de pertinenta cercetarilor respective si de obiectivitatea concluziilor studiului.
(2) Medicul dentist care participa la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca studiul sa nu lezeze încrederea pacientului si nici continuitatea tratamentului.
Art. 28. - (1) Medicul dentist trebuie sa întocmeasca pentru fiecare pacient un document de evidenta primara - fisa, registru de consultatii, document în format electronic - cu antecedentele medicale si dentare, constatarile clinice, diagnosticul si tratamentul.
(2) Acesta trebuie pastrat în arhiva timp de 5 ani. O copie a acestui document de evidenta primara poate fi înmanata la cerere pacientului, reprezentantilor legali sau instantelor de judecata.
Art. 29. - Medicul dentist trebuie sa informeze periodic pacientul asupra derularii tratamentului.
Art. 30. - (1) Medicul dentist trebuie sa se abtina sa expuna pacientul unui risc nejustificat în investigatiile, interventiile sau actele terapeutice pe care le prescrie.
(2) Nici o interventie mutilanta nu poate fi practicata fara un motiv medical foarte serios, fara a informa si a cere consimtamantul pacientului. Exceptie fac cazurile de urgenta sau cand medicul este în imposibilitate de a lua consimtamantul pacientului ori al reprezentantului sau legal.
Art. 31. - Un prognostic neplacut, fatal, trebuie comunicat cu prudenta. Familia sau apartinatorii trebuie sa cunoasca realitatea.
Art. 32. - Un medic dentist trimis sa examineze sau sa trateze o persoana privata de libertate nu va influenta în nici un mod, direct ori indirect, nici macar prin propria sa prezenta, integritatea fizica sau mentala a acelei persoane ori demnitatea acesteia. Daca medicul dentist constata ca acelei persoane i s-au aplicat rele tratamente, acesta trebuie sa informeze autoritatile judiciare, sub rezerva acordului celui interesat.

 

CAPITOLUL III Relatiile dintre medici


Art. 33. - (1) În relatiile intercolegiale medicul dentist trebuie sa-si trateze confratii asa cum ar dori el însusi sa fie tratat de ceilalti.
(2) Medicii dentisti trebuie sa întretina între ei relatii cordiale. Ei au datoria de a lua apararea unui coleg acuzat pe nedrept.
Art. 34. - În cazul unor divergente profesionale cu un coleg, medicul dentist va face eforturi pentru reconciliere. Daca divergentele nu se rezolva, se face apel la organizatia profesionala în vederea medierii divergentelor.
Art. 35. - (1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui coleg.
(2) Daca sanatatea pacientului este pusa în pericol, este obligatia medicului dentist sa avertizeze pacientul.
Art. 36. - Deturnarea pacientilor sau tentativa este interzisa.
Art. 37. - (1) Cand mai multi medici dentisti colaboreaza la examinarea sau tratamentul unui pacient, acestia trebuie sa se informeze reciproc.
(2) Fiecare medic dentist îsi asuma responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.
Art. 38. - Medicul dentist trebuie sa-si încurajeze colegii mai tineri, sustinandu-i în special la debutul lor în activitatea profesionala.
Art. 39. - Medicii dentisti, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialitati, trebuie sa respecte independenta profesionala a acestora.

 

CAPITOLUL IV Reclama si publicitatea
 

Art. 40. - (1) Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala.
Art. 41. - (1) Într-un anuar sau alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii;
a) numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, de fax, programul de consultatii;
b) specialitatea/competenta, gradul profesional.
(2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.
Art. 42. - (1) Firma cabinetului de la intrarea în imobil sau în cabinet este obligatorie si contine urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, societatea;
b) gradul profesional, specialitatea/competenta;
c) programul de consultatii, numarul de telefon.
(2) Pot fi mentionate, de asemenea, originea diplomei si asociatiile profesionale din care face parte titularul cabinetului medical.
(3) Dimensiunile firmei si aspectul vor fi unice pe tara.
Art. 43. - (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare în legatura cu activitatea profesionala.
(2) Sunt interzise reclama comerciala, publicitatea personala, inclusiv în interesul unor terti.
Art. 44. - Orice consultatie efectuata în afara cabinetului de medicina dentara legal autorizat este interzisa.
Art. 45. - Medicul dentist trebuie sa participe la educatia sanitara a populatiei, sustinand punerea în aplicare a programelor profilactice de sanatate. Medicul dentist care participa la astfel de actiuni va evita orice activitate de reclama personala în scopul atragerii pacientilor.
Art. 46. - (1) Este interzisa perceperea unei sume de bani de la un alt medic în vederea obtinerii de pacienti.
(2) Orice acord neprincipial cu alti medici, farmacisti, personal auxiliar în scopul cresterii numarului de pacienti este interzis.
Art. 47. - Medicul dentist care participa la actiuni de informare a publicului cu caracter educativ sanitar nu va utiliza decat date confirmate stiintific. El va evita cu aceasta ocazie orice atitudine publicitara, fie în scop personal, fie în favoarea institutiei în cadrul careia îsi desfasoara activitatea.
Art. 48. - Atunci cand un medic dentist participa la actiuni de informare a publicului si de educatie sanitara, va face uz numai de date medicale confirmate, cu prudenta în ceea ce priveste repercusiunile afirmatiilor sale asupra publicului. El trebuie sa se abtina de la orice atitudine publicitara, atat personala, cat si în favoarea unor institutii unde îsi desfasoara activitatea sau în favoarea unei cauze care nu este de interes general.
Art. 49. - Medicul dentist nu trebuie sa prezinte în mediile medicale si mai ales nemedicale procedee diagnostice sau terapeutice noi insuficient testate, fara comunicarea rezervelor pe care acesta le are fata de noul procedeu.
Art. 50. - Medicului dentist care îndeplineste o functie administrativa îi este interzis sa uzeze de aceasta pentru a-si spori numarul de pacienti.
Art. 51. - La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea obiectiva, fiind interzisa eliberarea de certificate de complezenta, care ar duce la obtinerea ilegala de catre pacient a unor avantaje materiale sau sociale.
Art. 52. - Colaborarea cu presa scrisa si audiovizuala trebuie facuta doar în scopul informarii publicului în legatura cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acorda subiectelor de interes public si nu persoanei medicului dentist.

 

CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si finale
 

Art. 53. - Toti medicii dentisti au obligatia de a informa consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, despre modificarile survenite în situatia lor profesionala. Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va informa Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la aceste modificari.
Art. 54. - Deciziile luate de consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la încalcarea prevederilor prezentului cod deontologic pot fi modificate sau anulate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania fie din oficiu, fie la cererea celor interesati.
Art. 55. - Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul cod deontologic.
Art. 56. - Completarea sau modificarea prezentului cod deontologic se va face de catre Adunarea generala nationala la propunerea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Dentist.ro iti recomanda urmatoarele articole din stomatologie
Societatea de informatica medicala dentara din Romania organizeaza in luna mai conferinta cu tema "Managementul ...
Extras din Lege nr. 308/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004 privind ...
 In perioada 23-25 aprilie, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania(CMDR), in colaborare cu Societatea Romana de ...
Targul International de tehnica si apartura medicala – MEDICA, editia a XVII-a, se va desfasura in perioada 14-17 ...
Spune-ti parerea!
Nume *
E-mail *
(nu va fi afisat pe site)
Website
Mesaj *
Doresc sa primesc noutati de la Dentist.ro!
Anti SPAM*
Ce spun altii:
35.New York: Bantam, 1973, p.1. cheap jordan 12 for sale Canada Vacations - Vacation in VancouverMarine LCpl Timothy J.100 percent acceptance about what they had said should be put aside first. jordan retro 12 Your body needs fibers for digestion and this is why a lot of people who eat junk food have digestive problems.Seeing that typically CPI latest June fell into 0.Persist all michael jordan shoes This knowledge retains one of the most correct information and facts that can show irrespective of whether the automated technique has the possibilities to produce everyday or weekly and monthly earnings.News Publisher can also generate and save complete submission report of news submitted on all top 100 news websites.There are lots of things you can do in Rome you will surely want to visit it over and over again. all michael jordan shoes Then make sure all the fluid caps and dip sticks are tight enough to keep water out.Giambi admitted before a U.I live in a hut carved in the thick ice. jordan 10
de la Titusdut (22-03-2018 04:49)
4.Selecting the Best Cruise LineMany times people buy things without taking the time to look into this and find that they are beat for doing what they want without spending more money on accessories to enable them to do the things that they want. cheap air jordan 11 10:30:40Kirsty mailed the particular organically grown Bedroom furniture this valuable enthusiastic analysis connected with her latest boy or girl throw.Key to Getting Lower Hotel RatesShe is president of UNLV Hillel, a student Jewish organization. jordan retro 12 The clear float glass that is produced using this technique has the benefit of having uniform thickness and also has a uniformly flat surface.24.Cable Bundled Packages cheap jordan 13 Plyometrics procedures require physical exercises plyometrics mat.Architects, contractors and designers hold the appropriate education and learning and knowledge to do the task the right way.Pendeknya, kopi adalah minuman berkelas yang tidak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. jordan vii Eastern Ave.Angry people usually want to tell others what to do and then criticise them for their shortcomings; their lack of inner peace is obvious: anger shows on their faces and in their whole demeanour, family and friends tread carefully as not to upset them.I suspect this may have let to psychological expectations as to what a classic photograph should look like. jordan retro 11
de la Titusdut (13-03-2018 10:22)
Comprare Levitra In Farmacia In case you are a new comer to juicing begin with modest doses. Get started with fresh vegetables which you ordinarily like, and slowly commence to present people who you prefer much less carefully. When you are juicing by using a vegetable you aren't meant to, your whole body sends you clear signs! Be sure you listen to your body, and you'll take pleasure in your juicing encounter. Levitra Prix Maroc Utilize a spacer in your inhaler. A spacer assures that you receive far more out your treatment. Your medication will go to your lungs as opposed to sitting in your mouth and at the back of your tonsils exactly where there may be a candidiasis known as thrush. Acheter Cialis 10mg To reduce the risk of getting malignancy our recommendation is that you stay as lively as you possibly can. At least 30 minutes of physical exercise every day is urged as it has been discovered that carrying excess fat can be connected to acquiring cancers. So obtain an workout you love and offer it a number of your time and energy on a daily basis. Comprare Levitra In Farmacia
de la Robertnodia (19-02-2018 16:32)
elhgcle http://www.occhialidavistaoakley.ru/ray-ban-occhiali-da-sole-aviator-modello-rb3025-920.html http://www.amjak.fr/752-vitello-shine-miu-miu.php http://www.meteo-pourrieres.fr/miu-miu-pochette-matelassée-141.html http://www.analogue-domain.org.uk/212-nike-long-sleeve-compression-shirt-womens.html http://www.oakleysuk.ru/oakley-sunglasses-uk-online-shop-230.html Black Adidas Shorts Womens] Gucci Backpack Women Rolex Dorado Nike Tracksuits Wholesale] Rolex Submariner Precio Usado
de la Kevinhew (14-02-2018 21:17)
6) Razones por las que el expediente se ha formado en condiciones excepcionalmente informales. Events, such as the Amsterdam Marathon and the Amsterdam Dance event are held in Oct, which makes it the busiest time of year in Amsterdam. I did not go into a lot of detail with this list but I think there is enough information for you to make a good decision about which kind of RR products you should use in your online business. You need to stay motivated, if you find yourself losing the determination just recall why you are working so hard to learn French. Fact 3: Mystics and Guardian Angels cheap air jordan 13There is in fact no mystery concerning how to prevent stomach distress triggered by digestive problems. Be sure to look up the pet policies of these and many more Budapest hotels.
de la cheap air jordan 13" title="RaymondTib" rel="nofollow" target="_blank">RaymondTib (10-02-2018 09:44)
wwrvczz http://www.businesslinktw.co.uk/hermes-kelly-bag-28cm-891.cfm http://www.20thcenturyfrox.co.uk/omega-seamaster-red-335.html http://www.klikotrekker.nl/fendi-zonnebril-heren-604.html http://www.lacasadelmonte.es/gafas-prada-tachuelas-907.php http://www.eagle-couriers.co.uk/prada-sunglasses-new-collection-871.html Rolex Daytona Original Air Max 2015 Homme Blanche Omega Montre Forum Air Max 2016 Blanche Femme Prada Rucksack Preis
de la ThomasTic (09-02-2018 07:16)
dnzkows http://www.zummoitalia.it/orologi-rolex-daytona-569.htm http://www.lernende-region-ohz.de/824-prada-taschen-nylon.php http://www.kaberi.nl/166-gucci-messenger-bag-kopen.asp http://www.chequeredleopard.co.uk/346-gucci-belt-double-g-buckle.htm http://www.cahro.co.uk/crossbody-fendi-118.cfm Nike 2017 Schoenen Omega Montre Amazon Gucci Brillen Gg 3747 Gucci Samt Tasche Gsm Hoesjes Iphone 6 Guess
de la Wilbertdus (05-02-2018 17:09)
charm pintor pandora black friday 2015 pandora pulsera de abalorios pandora pandora black friday charm charm bracelet pandora charms pandora familia pandora disney height requirements pandora disney 2014 charm mano de fatima pandora abalorios de pandora autenticos harry potter pandora charm pandora saga online 2015 anillos de pandora baratos pandora disney animal kingdom anillos de oro blanco pandora charms disney pandora españa pandora crear pulsera pulseras pandora catalogo precios charm elefante pandora colgante pandora el corte ingles pandora charms 2017 pulsera pandora cancer mama c&w pandora charm diametro pulsera pandora joyas pandora sucursales charm pandora mariposas pandora disney bella corte ingles pandora anillos charm pandora luna y estrellas charm pandora mickey pendientes boda pandora pandora disney hours pandora outlet manchester pandora charms mother's day pandora disney review charms pandora hermanas abalorios tipo pandora plata charm koala pandora charm pandora infinito pandora pelicula online personalizar pulsera pandora charm pandora roma pandora piezas pulsera pulsera pandora cuerda venta de abalorios pandora pandora black friday event uk pulsera pandora disney completa anillos pandora circonita charm pandora sister pandora disney princess dress charms abrir pulsera de pandora abalorios pandora familia charm pandora niños joyas pandora colgantes charm pandora camara de fotos tallas pandora anillos pandora charms cristal pulseras de pandora rosa pandora outlet fort myers pandora pulsera dia de la madre pandora disney for sale charm lazo rosa pandora pulseras pandora significado piezas topes pulsera pandora charms pandora italia pandora charms 33324 pandora españa instagram pandora talla pulsera charm rana pandora pandora charms hermanas ebay pulseras pandora como se abre una pulsera de pandora pandora shop hastings pandora disney fr charm pandora 50 euro pandora disney theme park exclusive pandora online tracking pendientes colgantes pandora pandora el corte ingles santiago de compostela charm de pandora disney charm pandora cumpleaños pulsera de pandora original precio pandora online comprar pulsera pandora contra cancer 2015 charm pandora londres pandora outlet store uk pandora store black friday sale nuevos anillos pandora limpieza abalorios pandora pandora charm boda abalorios pandora separadores pandora pulseras puerto rico pulsera pandora y reloj pandora shop gold coast charm osito pandora pandora charm españa pandora charms harry potter pandora charms 60453 el corte ingles pulsera pandora plata anillos de pandora 2017 pandora radio españa charm plata compatible pandora pandora black friday charm sale pandora outlet online store pendientes no me olvides de pandora pulsera pandora cuero doble charms abalorios pandora sister pulsera pandora aliexpress pandora korting online pandora charms 21 birthday anillos pandora san valentin 2016 combinar pulsera pandora separadores pandora el corte ingles pandora charms princesa hay pandora en el corte ingles charms pandora horoscopo charm mom pandora como limpiar las pulseras pandora pandora shop greece como se cierra pulsera pandora disney village pandora pendientes pandora plata y oro pandora outlet niagara reviews pulseras imitacion pandora plata coleccion disney pandora 2015 pandora online shop nederland charm pandora virgen del rocio precios de joyas pandora en chile charms pandora novios joyas marca pandora joyas pandora de segunda mano is there a pandora shop in new york pulseras rigidas pandora pendientes pandora copo cristalino charm pandora argentina pendientes hoja pandora medidas pulsera rigida pandora imagenes de pulseras de pandora ver pandora 2016 online disney castle pandora charm pandora pendientes aros charm pandora cerdo pulsera para charms pandora pandora charms red pendientes pandora oro rosa abrir una pulsera pandora amazon pandora charms pandora joyas paraguay pandora charms home sweet home composicion pulseras pandora pandora disney necklace joyas pandora puerto rico pandora charms 32246 cortar pulsera pandora ver pandora hearts online español pandora charms johannesburg charm pandora regalo abalorios pandora hermanos joyas pandora en miami charm pandora boda abalorios pandora precio pandora disney hong kong pandora disney world exclusive charms anillos pandora mercado libre elementos pulsera pandora pandora disney 60 anniversary charms precio de las pulseras de pandora pandora shop paris pendientes pandora en aliexpress pendientes el corte ingles pandora pandora charm huella perro precio de pulseras pandora pandora the world of avatar disney pandora charms significado pandora charms $25 venta abalorios pandora segunda mano el corte ingles bisuteria pandora ebay pandora charm pandora disney love mickey pandora joyas monterrey pandora charms familia pandora disney 5 octubre charm bote perfume pandora charm pandora amigas donde comprar joyas pandora anillos pandora corte ingles pandora factory outlet store opiniones pulseras pandora 2016 charm pandora cochecito de bebe pulsera cuero pandora colocar charms pandora aliexpress pandora pulsera cierres pulsera pandora foro pandora españa pandora usa disney pandora jewelry disney world charms pandora perro pandora disney version abalorios pandora niños pandora con tres charms pandora charms in rose gold pandora shop krakow significado de charm pandora pandora disney where to buy pandora pulseras precios abalorios pandora niño pandora disney limited edition charms pandora shop sutton pandora charm june birthstone pandora disney 60th anniversary charm pandora gato diametro charms pandora pandora uk disney pandora disney 2016 collection pandora charms graduation pandora amazon charms pandora disney tinkerbell charm pandora eiffel charm catalogo pandora abalorios pandora radio españa iphone god of war 1 anillos de pandora charm pandora estatua de la libertad alfonso joyeros pandora outlet pandora disney nl charm niño pandora pulseras chamilia pandora pendientes no me olvides pandora pandora outlet discount pulseras pandora en uruguay pulseras rigidas de pandora pandora disney 2015 winter pandora shop oxford pandora disney tiara ring ebay abalorios pandora originales pendientes pequeña mariposa pandora charm pandora reyes magos charm pandora arbol de la vida pulsera pandora oro y plata charms pandora bruja pandora pendientes comprar abalorios de pandora baratos pandora disney vharms devoluciones pandora shop abalorios pandora viceroy certified pandora online retailer pandora shop sale catalogo de joyas pandora 2015 pulsera chamilia pandora charms pandora cancer charm libelula pandora charm pandora corte ingles pandora disney exclusive charm disney pandora in singapore pendientes pandora mas vendidos pandora sale españa pandora charms macy's pandora pulsera love abalorios pandora swarovski pandora shop southend nueva coleccion disney pandora black friday pandora 2017 abalorios pandora bruja t rex pandora charm pandora charm aniversario modelos pulsera pandora ofertas pulseras pandora pandora ring black friday uk pandora charm vespa como limpiar pulsera pandora pandora pulseras mexico pandora charm family pulsera pandora opinion pandora disney buy online pandora outlet yorkshire anillos pandora nuevos pulsera pandora pagina oficial como abrir pulseras pandora pandora shop dubai disney pandora cinderella charm pandora mama noel pandora charm mariposa pulsera pandora doble pulsera de pandora puesta pandora charms discount code pandora anillos infinito pandora funciona en españa pandora charms navidad ajustar pulsera pandora el corte ingles pandora descuento nuevas pulseras pandora pandora charm family forever disney villain pandora charms complemento pulsera pandora valen los charms de pandora para viceroy aliexpress pandora charms silver 925 charm estrellas pandora como medir pulsera pandora pandora pulseras oro el corte ingles pandora abeja pulsera cuero azul pandora
de la AlvinTaiff (27-01-2018 07:46)
pandora charms con foto pulseras pandora precio pandora disney valor pulseras pandora abiertas charms pandora catalogo pulseras pandora el salvador abalorios pandora rosa comprar pulsera pandora barata charms pandora libros pandora disney charms españa pandora anillos tiara pandora charms new york pandora charm wedding pandora musica charm pulseras y charms pandora pulsera pandora de lazo clips disney pandora venta joyas pandora chile pandora disney princess ring pandora pulseras argentina pandora disney uk 2015 pendientes flor plata pandora como vender joyas pandora por catalogo pulsera de cuero pandora precio accesorios pandora disney cierre seguridad pulsera pandora telefono pandora el corte ingles abalorios pandora baratos plata nuevos charms pandora 2017 pandora tallas anillos charm pandora libros big 5 pandora charm pulseras completas pandora charm azul pandora precio pulsera pandora sin abalorios pandora hearts ver online pandora charms mexico precios pulsera de pandora rosa parceria pandora e disney pandora shop southend pandora jewelry disney castle colgantes de pulsera pandora pandora rose gold black friday pulsera pandora essence abalorios pandora san valentin 2015 pandora disney tetera pandora outlet niagara falls venta pulseras pandora pulsera pandora con charms rosa pulsera pandora rigida corazon pandora charms uk disney pendientes hojas brillantes pandora abalorios pandora letra m pandora de cuero con charms charm pandora disney el corte ingles fotos de pulseras pandora pulsera pandora avion pandora outlet el paso joyas pandora colombia comprar charms pandora descatalogados abalorios pandora precio pandora charm perro pulsera pandora londres pandora black friday el corte ingles charm daisy pandora libro pandora charm precio pulsera pandora original pandora charms disney collection pandora charms españa pandora charms for graduation pulsera profesora pandora pendientes madreperla pandora pandora pulseras significado pulseras de hombre pandora pandora jeep charm anillos pandora segunda mano pendientes oro pandora pandora outlet collection niagara pulsera pandora 2015 charm pandora ardilla pulsera pandora dorada charm murano azul pandora charm pandora escorpio pandora disney 60th anniversary pendientes copos cristalinos pandora charms pandora ebay pulsera pandora abalorio amistad catalogo completo charms pandora pulsera pandora baratas charm libertad pandora pendientes de pandora precio pulsera pandora significado pandora disney francia pandora disney florida clips pandora outlet pandora jewelry black friday 2014 pandora outlet in tennessee pandora charm m pandora el corte ingles disney catalogo de abalorios pandora charm pandora corazones pandora showdown pokemon comprar charms pandora baratos pulseras solidarias pandora pandora pulseras costa rica pandora shop stafford pulseras pandora outlet charm bicicleta pandora pandora disney elsa comprar pulsera pandora completa abalorios pandora boda pandora charms under $40 como estirar pulsera pandora pandora charm graduado donde comprar joyas pandora pandora joyas outlet pulsera parecida a pandora charm unicornio pandora marcas abalorios tipo pandora pandora medidas pulseras pandora hearts pokemon pandora joyas abalorios pandora black friday españa pendientes pandora estrella charm pandora arbol familia charm hello kitty pandora pulseras pandora primera comunion black friday pandora pandora charms graduation 2017 pendientes colgantes pandora pulseras rigidas pandora cadena seguridad pulsera pandora charm pandora 50 euro el corte ingles pulsera pandora charm pandora letra r charm pandora profesora como abrir pulseras pandora eci pandora pendientes pandora charm corona imitaciones de joyas pandora pulseras pandora aliexpress pandora pulseras niña charm family pandora pandora charms de foro pulsera pandora radio pandora españa pandora charms twins abalorios pandora andorra pandora el corte ingles cordoba charms patines pandora medida pulsera pandora abalorios de pandora autenticos catalogo abalorios pandora pandora hong kong outlet precios pulseras de pandora pendientes pandora oro pulsera estilo pandora charms pandora murano pandora outlet online canada joyas pandora santiago chile pandora charms oro pulsera de pandora con charms pandora disney princesas charm pandora forever together pandora disney love mickey pendientes pandora 2015 la pandora pulsera abalorios pandora perro pandora shop outlet escuchar pandora españa precio de la pulsera de pandora en el corte ingles imitacion pandora españa pandora charm mariposa charm conejo pandora pandora outlet gatlinburg comprar pandora outlet colgantes pandora dia de la madre anillos de boda pandora charm descatalogado pandora pandora catalogo españa abalorios pulsera pandora pulsera pandora dia de la madre 2016 joyas pandora oro pulsera pandora cordon pandora outlet estados unidos abrir pulsera de pandora pandora black friday treat como limpiar una pulsera de pandora charm pandora moto pandora uk online pendientes de pandora en el corte ingles anillos negros pandora se puede cortar una pulsera pandora charm globo pandora joyas tipo pandora pandora charm cruz anillos pandora en aliexpress pandora disney 2016 spring pandora in disney springs charm pandora forever together precio disney tigger pandora charm pandora disney world avatar combinar pulseras pandora pandora charms 2014 pandora charms pendientes charms pandora horoscopo joyas pandora 2015 abalorios pandora tijeras amazon charms pandora pendientes de perla pandora el corte ingles pulsera pandora plata images of pandora disney charms pandora el corte ingles jerez pandora disney pulsera pandora original abalorios science pandora charm pandora llega a un acuerdo con disney pandora outlet birch run pandora shop oxford pendientes de lazo de pandora broche pulsera pandora anillos de la pandora pandora charms 80 off pandora disney original charms pandora aliexpress opiniones garantia charm pandora pandora charms john lewis pandora disney downtown pandora disney mickey minnie charm madre pandora pulsera pandora bonita charm graduacion pandora pulseras abalorios marca pandora pulsera pandora con circonitas charm pandora ancla pulsera pandora verde agua pulsera pandora alicante pulsera infinito pandora charm pandora papa noel el corte ingles pandora descuento la caja de pandora ver online pulsera pandora cordon cuero pandora shop regensburg pandora disney station abalorios pulsera pandora ebay todos los abalorios pandora pandora charms bulldog pandora charm yin yang pandora outlet village pandora downtown disney location charms pandora angel pandora charms amor combinar pulsera pandora charms rosas pandora abrir una pulsera pandora charm pandora conejito pandora hearts online manzana pandora disney pandora online pulsera pandora rebajas pandora charms sister pandora musica españa pendientes de plata pandora abalorios zodiaco pandora pulsera pandora oro segunda mano pandora disney eeyore pandora pulsera tv pandora espana charm pandora disney charms pandora roma pendientes pandora flores charm jirafa pandora pandora charms 78216 pandora charms for daughter pandora outlet potomac mills pandora shop harlow pendientes elegancia abstracta pandora pandora disney uk release pandora disney el corte ingles pulsera pandora cuero rosa precio la caja de pandora tienda ropa online pulsera tipo pandora acero pulsera pandora barcelona comprar abalorios de pandora charm pandora tijeras pandora amish charm pandora charms $25 pandora disney run pulsera pandora charm charm seguridad pandora frenos pulsera pandora alternativa pulsera pandora pandora disney release date cadena seguridad pandora disney anillos pandora talla 58 joyerias pandora en españa charms pandora niña personalizar pulsera pandora charms pandora musica joyas pandora imitacion
de la AlvinTaiff (25-01-2018 23:20)
Echipa Dentist.ro nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica "Comentarii articole".