Dentist.ro iti recomanda:
Newsletter
Esti aici: Dentist > Articole stomatologie > Legislatie stomatologie > Codul deontologic al medicului dentist

Codul deontologic al medicului dentist

bune practici in stomatologie, codul deontologic al medicului dentist, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, reglementari profesionale medicina dentara
Dentist.ro | 12.02.2009 

Codul deontologic al medicilor dentisti a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti si publicat in Monitorul Oficial in august 2005. Codul Deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala  privind exercitarea drepturilor si îndatoririlor dentistului atat in legatura cu pacientii, cat si cu ceilalti medici, asa cum se arata inca din primul articol.  Printre functiile codului deontologic, enuntate in textul acestuia se numara: promovarea unei relatii  de incredere intre medicsi pacient, garantarea calitatii  pregatirii profesionale, promovarea unui comportament profesional-deontologic precum si garantarea secretului profesional.

 

 

 
Codul deontologic al medicului dentist
 CAPITOLUL I Dispozitii generale
 

Art. 1. - Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala obligatorii, în legatura cu exercitarea drepturilor si îndatoririlor medicului ca profesionist, atat în legatura cu pacientii, cat si cu comportarea fata de confrati.
Art. 2. - Prezentul cod deontologic are rolul:
a) de a promova o relatie de încredere între medicul dentist si pacient;
b) de a garanta calitatea pregatirii profesionale si a manoperelor medicale ale medicilor dentisti;
c) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;
d) de a defini, preveni si sanctiona eventualele abateri;
e) de a apara reputatia corpului medicilor dentisti si libera practica a profesiei de medic dentist;
f) de a garanta secretul profesional.
Art. 3. - Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 4. - Toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au drepturi egale.
Art. 5. - Medicul dentist are obligatia de a apara drepturile fundamentale ale profesiei - libertatea alegerii manoperelor diagnostice si terapeutice, a prescriptiilor medicale -, cat si prestigiul acesteia.
Art. 6. - Medicul dentist trebuie sa-si perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de educatie medicala continua pe tot parcursul activitatii sale profesionale.
Art. 7. - Medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei în conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului.
Art. 8. - Un medic dentist salariat al unei institutii medicale nu trebuie sa accepte un contract care prevede retribuirea bazata pe norme de productivitate sau alte dispozitii, care au drept consecinta afectarea calitatii tratamentelor.
Art. 9. - Medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii medicale în domenii care depasesc competenta sa profesionala.
Art. 10. - Medicul dentist are datoria de a-si trata pacientii dupa normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si incluse în ghidurile de practica medicala.
Art. 11. - Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseaza sau paraseste tara este obligat sa anunte, dupa caz, colegiul medicilor dentisti judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care, la randul sau, va informa Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 12. - Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului. Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul în scris pe documentul de evidenta primara.

 

CAPITOLUL II Relatia dintre medicul dentist si pacienti
 

Art. 13. - Medicul dentist nu va aplica decat metodele de diagnostic si tratament pentru care are competenta. În caz contrar, va colabora cu un coleg care are competenta necesara sau va dirija pacientul catre un alt specialist.
Art. 14. - Medicul dentist trebuie sa asculte, sa examineze si sa trateze fara discriminare toate persoanele.
Art. 15. - Medicul dentist trebuie sa aiba întotdeauna o atitudine corecta si atenta fata de pacient.
Art. 16. - (1) Cu exceptia unor cazuri de urgenta, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.
(2) Se considera urgenta medico-dentara daca pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii.
Art. 17. - Medicul dentist nu poate, fara un motiv legitim, sa întrerupa un tratament în curs fara a lua masurile necesare asigurarii continuitatii tratamentului de catre un coleg avand competentele necesare.
Art. 18. - Medicul dentist trebuie sa discute pe larg cu pacientul planul de tratament si costul acestuia.
Art. 19. - (1) Onorariile trebuie fixate cu tact si masura. Este indicat ca medicul dentist sa prezinte pacientului în prealabil costurile estimative.
(2) Este interzisa reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.
(3) Medicul dentist poate acorda si îngrijiri medicale gratuite.
Art. 20. - În situatia în care se impune o consultare interdisciplinara între medicul dentist curant si alt medic sunt admisibile tarife distincte.
Art. 21. - (1) În situatia în care îi este imposibil de a obtine în timp util consimtamantul pacientului ori al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist trebuie sa acorde îngrijirile medico-dentare de urgenta.
(2) Cand pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
(3) Consimtamantul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
(4) Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.
Art. 22. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
Art. 23. - (1) Medicul dentist si persoanele care îl asista vor respecta cu strictete secretul profesional. Daca va utiliza fotografiile medicale în publicatiile stiintifice, medicul dentist va avea grija ca identificarea pacientului sa nu fie posibila.
(2) Secretul profesional, instituit în interesul pacientului, este impus tuturor medicilor, în conditiile legii.
(3) Secretul reprezinta tot ceea ce medicului i se aduce la cunostinta prin exercitarea profesiunii, si anume nu numai ceea ce i s-a spus, ci si ceea ce a vazut, auzit sau a înteles.
(4) Medicul dentist trebuie sa vegheze ca persoanele care îl asista în exercitiul profesiei sa fie instruite si sa se conformeze în ceea ce priveste secretul profesional. De asemenea, trebuie sa aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional sau asociat corespondentei medicale.
Art. 24. - Mass-media are dreptul sa intre în cabinetul de medicina dentara doar cu acceptul medicului coordonator, al medicului curant si al pacientului.
Art. 25. - Medicul dentist este obligat sa respecte dreptul pacientului de a-si alege liber medicul dentist.
Art. 26. - Medicul dentist are datoria de a-si asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate. El nu trebuie sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor.
Art. 27. - (1) Medicul dentist nu poate participa la cercetari biomedicale asupra persoanelor decat în conditiile legii. El trebuie sa se asigure de pertinenta cercetarilor respective si de obiectivitatea concluziilor studiului.
(2) Medicul dentist care participa la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca studiul sa nu lezeze încrederea pacientului si nici continuitatea tratamentului.
Art. 28. - (1) Medicul dentist trebuie sa întocmeasca pentru fiecare pacient un document de evidenta primara - fisa, registru de consultatii, document în format electronic - cu antecedentele medicale si dentare, constatarile clinice, diagnosticul si tratamentul.
(2) Acesta trebuie pastrat în arhiva timp de 5 ani. O copie a acestui document de evidenta primara poate fi înmanata la cerere pacientului, reprezentantilor legali sau instantelor de judecata.
Art. 29. - Medicul dentist trebuie sa informeze periodic pacientul asupra derularii tratamentului.
Art. 30. - (1) Medicul dentist trebuie sa se abtina sa expuna pacientul unui risc nejustificat în investigatiile, interventiile sau actele terapeutice pe care le prescrie.
(2) Nici o interventie mutilanta nu poate fi practicata fara un motiv medical foarte serios, fara a informa si a cere consimtamantul pacientului. Exceptie fac cazurile de urgenta sau cand medicul este în imposibilitate de a lua consimtamantul pacientului ori al reprezentantului sau legal.
Art. 31. - Un prognostic neplacut, fatal, trebuie comunicat cu prudenta. Familia sau apartinatorii trebuie sa cunoasca realitatea.
Art. 32. - Un medic dentist trimis sa examineze sau sa trateze o persoana privata de libertate nu va influenta în nici un mod, direct ori indirect, nici macar prin propria sa prezenta, integritatea fizica sau mentala a acelei persoane ori demnitatea acesteia. Daca medicul dentist constata ca acelei persoane i s-au aplicat rele tratamente, acesta trebuie sa informeze autoritatile judiciare, sub rezerva acordului celui interesat.

 

CAPITOLUL III Relatiile dintre medici


Art. 33. - (1) În relatiile intercolegiale medicul dentist trebuie sa-si trateze confratii asa cum ar dori el însusi sa fie tratat de ceilalti.
(2) Medicii dentisti trebuie sa întretina între ei relatii cordiale. Ei au datoria de a lua apararea unui coleg acuzat pe nedrept.
Art. 34. - În cazul unor divergente profesionale cu un coleg, medicul dentist va face eforturi pentru reconciliere. Daca divergentele nu se rezolva, se face apel la organizatia profesionala în vederea medierii divergentelor.
Art. 35. - (1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui coleg.
(2) Daca sanatatea pacientului este pusa în pericol, este obligatia medicului dentist sa avertizeze pacientul.
Art. 36. - Deturnarea pacientilor sau tentativa este interzisa.
Art. 37. - (1) Cand mai multi medici dentisti colaboreaza la examinarea sau tratamentul unui pacient, acestia trebuie sa se informeze reciproc.
(2) Fiecare medic dentist îsi asuma responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.
Art. 38. - Medicul dentist trebuie sa-si încurajeze colegii mai tineri, sustinandu-i în special la debutul lor în activitatea profesionala.
Art. 39. - Medicii dentisti, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialitati, trebuie sa respecte independenta profesionala a acestora.

 

CAPITOLUL IV Reclama si publicitatea
 

Art. 40. - (1) Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si demnitate, fara contributia reclamei de orice fel.
(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala.
Art. 41. - (1) Într-un anuar sau alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii;
a) numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, de fax, programul de consultatii;
b) specialitatea/competenta, gradul profesional.
(2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.
Art. 42. - (1) Firma cabinetului de la intrarea în imobil sau în cabinet este obligatorie si contine urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, societatea;
b) gradul profesional, specialitatea/competenta;
c) programul de consultatii, numarul de telefon.
(2) Pot fi mentionate, de asemenea, originea diplomei si asociatiile profesionale din care face parte titularul cabinetului medical.
(3) Dimensiunile firmei si aspectul vor fi unice pe tara.
Art. 43. - (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare în legatura cu activitatea profesionala.
(2) Sunt interzise reclama comerciala, publicitatea personala, inclusiv în interesul unor terti.
Art. 44. - Orice consultatie efectuata în afara cabinetului de medicina dentara legal autorizat este interzisa.
Art. 45. - Medicul dentist trebuie sa participe la educatia sanitara a populatiei, sustinand punerea în aplicare a programelor profilactice de sanatate. Medicul dentist care participa la astfel de actiuni va evita orice activitate de reclama personala în scopul atragerii pacientilor.
Art. 46. - (1) Este interzisa perceperea unei sume de bani de la un alt medic în vederea obtinerii de pacienti.
(2) Orice acord neprincipial cu alti medici, farmacisti, personal auxiliar în scopul cresterii numarului de pacienti este interzis.
Art. 47. - Medicul dentist care participa la actiuni de informare a publicului cu caracter educativ sanitar nu va utiliza decat date confirmate stiintific. El va evita cu aceasta ocazie orice atitudine publicitara, fie în scop personal, fie în favoarea institutiei în cadrul careia îsi desfasoara activitatea.
Art. 48. - Atunci cand un medic dentist participa la actiuni de informare a publicului si de educatie sanitara, va face uz numai de date medicale confirmate, cu prudenta în ceea ce priveste repercusiunile afirmatiilor sale asupra publicului. El trebuie sa se abtina de la orice atitudine publicitara, atat personala, cat si în favoarea unor institutii unde îsi desfasoara activitatea sau în favoarea unei cauze care nu este de interes general.
Art. 49. - Medicul dentist nu trebuie sa prezinte în mediile medicale si mai ales nemedicale procedee diagnostice sau terapeutice noi insuficient testate, fara comunicarea rezervelor pe care acesta le are fata de noul procedeu.
Art. 50. - Medicului dentist care îndeplineste o functie administrativa îi este interzis sa uzeze de aceasta pentru a-si spori numarul de pacienti.
Art. 51. - La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea obiectiva, fiind interzisa eliberarea de certificate de complezenta, care ar duce la obtinerea ilegala de catre pacient a unor avantaje materiale sau sociale.
Art. 52. - Colaborarea cu presa scrisa si audiovizuala trebuie facuta doar în scopul informarii publicului în legatura cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acorda subiectelor de interes public si nu persoanei medicului dentist.

 

CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si finale
 

Art. 53. - Toti medicii dentisti au obligatia de a informa consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, despre modificarile survenite în situatia lor profesionala. Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va informa Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la aceste modificari.
Art. 54. - Deciziile luate de consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la încalcarea prevederilor prezentului cod deontologic pot fi modificate sau anulate de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania fie din oficiu, fie la cererea celor interesati.
Art. 55. - Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor aduce la cunostinta tuturor membrilor prezentul cod deontologic.
Art. 56. - Completarea sau modificarea prezentului cod deontologic se va face de catre Adunarea generala nationala la propunerea Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Dentist.ro iti recomanda urmatoarele articole din stomatologie
Societatea de informatica medicala dentara din Romania organizeaza in luna mai conferinta cu tema "Managementul ...
Extras din Lege nr. 308/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004 privind ...
 In perioada 23-25 aprilie, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania(CMDR), in colaborare cu Societatea Romana de ...
Targul International de tehnica si apartura medicala – MEDICA, editia a XVII-a, se va desfasura in perioada 14-17 ...
Spune-ti parerea!
Nume *
E-mail *
(nu va fi afisat pe site)
Website
Mesaj *
Doresc sa primesc noutati de la Dentist.ro!
Anti SPAM*
Ce spun altii:
4-Chlorodehydromethyltestosterone Dosage If you live by way of a sewage grow, filtration system flies can be a genuine pressure. They've been located in sewage, now they're landing all around your own home! The first task is to ensure there is nothing for them to try to eat at your residence. The next step is to fill out any crack they're employing to have inside. Equipoise And Blood Pressure All excellent organizations ought to have rigid insurance policies in place about harassment, whether it be of the erotic or racial mother nature. Whilst the lawful costs to setup this kind of insurance policy is hefty in the beginning, you are going to certainly save a huge headache later on. Harassment is merely unacceptable in the office. Winstrol L Carnitine Late winter months and very early spring season is the time and energy to get your home able to sell if you wish to make use of the most active industry year. Most family members customers want to prevent consuming their kids from institution during the institution 12 months and they can start looking close to this time. By making your house early on, you can expect to extend your selling year. Equipoise Cost
de la ManuelopElf (20-02-2019 00:38)
Testosterone Cypionate Kit Don't you desire the ideal flavored cup of coffee if you get up each morning? Are you pleased with the coffee you consume frequently? Possibly it's time to investigate a lot more choices when it comes to generating that clean mug of joe. You simply need more info on your choices. Drostanolone Metabolites Should your favorite coloration nail polish gets unfilled and a tad tacky, include a number of falls of nail shine remover allow it new daily life! You don't ought to dispose of a half vacant bottle of nail lacquer, just add a tiny amount of typical removal, shake nicely along with your old shine works like new yet again. Turinabol Kuur 2016 Stress is not some thing you must figure out how to control if it is trying to keep you dwelling a normal lifestyle. Try the tips you only study and keep reading more details on pressure managing. You ought to ultimately look for a technique that words nicely for you and lets you reside a pressure-cost-free lifestyle.Try out These Guidelines To Further Improve Your Physical fitness Program Nowadays! Trembolona Y Dianabol
de la JesusGlype (19-02-2019 15:20)
de la BobbyRer (25-01-2019 03:47)
A couple of steals in his Toolbox, stephen curry shoes in the first one fourth, and the two steals to garage earnings of 106 times within the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals in the history of the warriors team in the playoffs. Garage into seven three-pointers inside game, this also let their playoff three-pointers hit number approximately 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff record list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three details. 37 points in just three games, came curry shoes alive, and this is his there is much surprise, including playoffs) 9th score 35 + game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league. So many record the initial world war, there is no doubt that this game can be considered the garage in this series played the best game. The first several games, garage is averaging 27. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% along with 35. 3% from about three, compared with the standard season shooting stage, a specific degree of decline, however the game, garage completely insane. The blazers in several players to hound him or her, but no one may disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to find out "day day" feeling. 11 three-point range out hand, hit kevin durant shoes seven goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch the particular old garage, it also appears to own son's playing god are most often some incredible performance. The lens on the old garage, he could not help but shook his or her head. Of course, regardless of other people think, garage three points for his or her own performance with complete confidence. In the 3rd quarter the warriors using 88-58 big lead the particular blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball away from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into your basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other get together can say what? Tag: kyrie irving shoes lebron soldier 10 porsche design shoes kyrie 4 halloween yeezy shoes yeezy boost triple white kyrie 4 jordan retro nike lunar force 1 curry 2 nike hyperdunk puma rihanna creepers camo yeezy boost nike zoom vaporfly stephen curry shoes curry 3 kevin durant jersey puma suede Cristiano Ronaldo CR7 air max 270 stephen curry shoes nike air more uptempo Nike Football Cleats curry 5 shoes puma fenty kyrie 4 confetti kyrie irving shoes kevin durant shoes lebron soldier 10 kyrie 2 shoes calvin klein underwear hyperdunk 2017 adidas terrex kyrie irving shoes kd 10 ultra boost lebron 14 shoes nike vapormax ultra boost 4.0 vans shoes adidas boost fila shoes birkenstock curry 2 adidas nmd human race adidas superstar nike mercurial lebron soldier 10 hand spinner kyrie 3 shoes air jordan 32 adidas nmd NMD R1 Shoes adidas yeezy outlet curry 5 curry 4 shoes kd 11 air max 270 kyrie irving shoes kyrie 4 lebron shoes kyrie 3 kyrie 4 shoes new balance running shoes curry 5 adidas nmd runner nike sock racer adidas porsche shoes kobe 10 kyrie 1 nike lebron shoes asics gel kayano 24 ultra boost 3.0 michael jordan shoes Lebron soldier 11 rose 6 puma fenty nike kyrie shoes nike air presto kyrie 4 new era caps adidas tennis hu nike roshe run two Nike lebron soldier 11 puma fenty< adidas crazy explosive
de la BKI89yRer (24-01-2019 08:28)
"I got accustomed to my evaluation, " curry recalled,kevin durant shoes "people said I had been too short, don't engage in college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am not a pure point guard, until October of a year ago, I also found that this general manager of funny if you ask me as the league finally good shooting guard. I've got not yet fully engage in their full potential, therefore i set a higher regular to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. " "We've never met anyone with curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach draw Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, catch hand, step back, knee, in the face of two double forced to......, any thought of taking pictures mode, you can see he is astonishingly. We have by no means seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but additionally it is a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such seeing that dell and I enjoyed together - Ellis, dell - Arsenal, they are just about all fantastic striker, but they will didn't garage so thorough, this guy is absolutely no limit. " Timer and dance, 6 minutes stephen curry shoes as well as 30 seconds, Davis is doing everything we can to towards the garage, but still delayed step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition with the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to complete the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as involving the ball and floor for an additional 10 degrees Point of view. NBA players to period takes 0. 6 seconds usually, the garage from getting ready action to dial the ball moves, it simply takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up for that deficiency of the shed height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves once the posture, and of his teammates has begun to help pose three gestures... Tag: kyrie irving shoes nike vapormax nike kyrie 3 stephen curry shoes nike huarache curry 5 curry shoes adidas deerupt runner curry 4 lebron 15 ashes kyrie irving jersey Lebron soldier 11 canada goose adidas alphabounce nike sb dunk lebron soldier 11 kyrie irving shoes air max 270 kyrie 1 nike kyrie 4 kyrie irving shoes adidas nmd shoes nike epic react nike hyperdunk kyrie 3 ultra boost 3.0 adidas ultra boost nike pg 2 kyrie 4 shoes adidas pure boost curry 3 kyrie irving shoes balenciaga shoes curry 5 curry 5 lebron 16 kyrie 5 nike lunar force 1 kd 11 shoes lebron soldier 10 adidas nmd r1 primeknit kyrie shoes 3 kd 11 kyrie 4 pg shoes stephen curry jersey puma fenty< nike air max 270 nike air max 97 lebron james shoes new balance running shoes Lebron Shoes adidas nmd womens adidas zx flux puma fenty nike air presto kyrie 4 confetti pegasus 35 kobe shoes air force 1 kd 10 air jordan 31 kyrie 4 halloween nike air vapormax curry 2 kobe 10 adidas terrex curry 3 shoes nike air more uptempo adidas porsche design shoes jordan retro new era caps ugg 5815 adidas crazy explosive vibram shoes kd shoes store adidas yeezy yeezy boost 350 v2 yeezy boost triple white adidas boost kyrie 4 birkenstock sandals under armour shoes Adidas Casual nike epic react flyknit kyrie 2
de la BKI89yRer (18-01-2019 01:32)
Testosterone Cypionate Needle Size To help you a great deal of enjoyment out from the phone, you ought to learn how to make use of an app. Software are a good instrument and there are many readily available, but frequently everyone is unaware, of how they can enable you to. Search for information online about each of the most recent applications and find out if they can help make your knowledge about the iphone 4 far better. Primobolan X Oxandrolona You undoubtedly don't really need to be Leader or rich or even in any placement of opportunity as a golfer. The well-off and highly effective take pleasure in the online game for the reason that it's a pleasurable game that you can play. Ensure that you're making use of everything you figured out right here to enhance your video game. Take a few cerebral vascular accidents away and work towards your swing!Discover Ways To Get The Best From The Garden Anwar Jani If you realise on your own clear of dandruff after using a shampoo or conditioner for your function, go on making use of it. Should you quit making use of that hair shampoo, it is likely that dandruff could reoccur due to the fact that there is no cure for dandruff. The shampoo or conditioner you happen to be employing is trying to keep it apart, so you need to keep using it. Oral Steroids Legal
de la Jamesvem (13-01-2019 00:44)
Dianabol I Primobolan Using a sniff at the cork from your vino bottle will not be the easiest method to determine whether your vino is bad. Although this may job occasionally, occasionally a cork smells musty along with the red wine is properly good. Tasting it can be the only way to know for sure. Oxandrolone Test Kit Don't forget about to enhance your mobile internet site! Spread the word by way of your normal website along with your social websites that the internet site continues to be enhanced for mobile. This helps create knowledge of an opportunity, place your brand as being a frontward thinker regarding technological innovation, and drive traffic to the brand new portable site. Stanozolol 10 Mg Usa When going camping out, make certain you take the best getting to sleep travelling bag along with you. Some resting luggage is not going to help you stay warm when the temperatures dips beneath 40 qualifications, while others could have you perspiration all night extended since they are way too hot. The label about the case generally will explain what kinds of temperature ranges are ideal for every single resting bag. Primobolan Benefits
de la AnthonyCliew (12-01-2019 03:38)
Half-court finished,stephen curry shoes the garage 12 factors and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even their one-on-one hit his factors. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, for the reason that season of Christmas battles, with their strong personal fortunes turned. But today the warriors of the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to get the rhythm. Actually, today most likely was clay - Thompson Master Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or up to a point, limits the Owen's episode. In only a few times industry by storm single singled out in his Arsenal, although Owen offers good performance, but also it's hard an extra chance for a knight. Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists in the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes shots. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four from the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to perform better. Tag: kyrie irving shoes Lebron soldier 11 curry 3 shoes nike kd 11 kobe 10 puma fenty nike kyrie 4 puma rihanna creepers nike air vapormax adidas nmd r1 primeknit adidas ultra boost nike hyperdunk nike free vans sk8 hi kyrie irving jersey Nike Lebron James Shoes ultra boost 3.0 curry shoes asics gel kayano 23 stephen curry shoes birkenstock sandals kyrie 4 kyrie 3 stephen curry jersey curry shoes adidas porsche shoes ecco adidas porsche shoes michael jordan shoes lebron 16 kyrie 4 air max 90 lebron soldier 10 kd shoes store yeezy boost triple white lebron 14 lebron james shoes puma fenty< triple s Shoes lebron shoes barbour jackets curry 5 kyrie shoes kd 10 lebron 15 d rose 6 kevin durant jersey nike air presto john wall shoes canada goose curry 3 puma fenty curry shoes jordan 32 Nike Soccer Cleats harden vol 2 nike vapormax nike air force 1 nike epic react flyknit adidas terrex yeezy shoes kobe shoes curry 5 adidas crazy explosive adidas tubular yeezy boost 350 v2 nike zoom vaporfly paul george shoes nike zoom vaporfly elite vans shoes adidas zx flux kyrie irving shoes adidas yeezy boost d rose 8 kyrie 4 halloween kyrie 4 halloween lebron shoes puma fenty slides air jordan shoes ultra boost kyrie 1 kyrie 4 kyrie 4 confetti puma fenty adidas tennis hu nike sock racer
de la BKI89yRer (03-12-2018 05:42)
Thank you very much for posting and sharing this great Blog.. Obat pityriasis rosea Obat kista pilonidal Obat Xanthelasma
de la Obat Herbal Alami (27-11-2018 22:04)
Echipa Dentist.ro nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica "Comentarii articole".